Tomaszów Lubelski – śladem architektury drewnianej

Dla miłośników drewnianej architektury, Roztocze Wschodnie z pewnością stanie się atrakcyjnym kierunkiem niejednej wyprawy. Gdzie można znaleźć ciekawe przykłady takiego budownictwa? Jednym z tych miast, którym w czasie wycieczki o takiej tematyce warto poświecić swą uwagę, jest Tomaszów Lubelski. Co warto wiedzieć na temat tego miasta oraz zabytków, jakie zachowały się na jego terenie?
Na charakter tego miasta bez wątpienia ogromny wpływ miała data jego powstania oraz fakt, iż od samego początku łączyły się tu wpływy trzech wyznań. Prawosławni, katolicy oraz Żydzi żyli tu obok siebie, a każda z tych społeczności miała swój istotny wkład w rozwój miasta.

Jak wyglądał Tomaszów w chwili powstania, czyli pod koniec XVI wieku? Od samego początku miasto to mogło się pochwalić ciekawym układem urbanistycznym. Nie powinno to dziwić, skoro plan miasta jest najprawdopodobniej dziełem Bernarda Morando – człowieka, któremu swój wyjątkowy wygląd zawdzięcza m. in. Zamość. Od samego początku centralną część tego miasta zajmował rynek, otoczony przez drewniane domy podcieniowe w zwartej zabudowie. Co ciekawe – Tomaszów Lubelski nigdy nie posiadał własnego ratusza. Aż do XIX wieku na jego terenie dominowała zabudowa drewniana, jednak liczne zniszczenia sprawiły, że dziś po budowlach z drewna zachowały się tylko nieliczne pamiątki. Warto im się uważniej przyjrzeć podczas wycieczki po tym mieście, gdyż każdy z tych obiektów ma ogromną wartość artystyczną i historyczną. Z pewnością warto zwrócić tu uwagę na kościół z I połowy XVIII wieku. Wzniesiony z drzewa modrzewiowego, jest bardzo ciekawym przykładem stylu barokowego w drewnianej architekturze sakralnej. Co ciekawe, jest on jedynym drewnianym kościołem dwuwieżowym na Zamojszczyźnie, dzięki czemu cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony turystów. Przy kościele tym zachowała się kolejna ciekawa pamiątka. To XVIII-wieczna dzwonnica słupowa typu obronnego, której również warto się przyjrzeć. Co jeszcze warto zobaczyć? Drewnianą herbaciarnię z końca XIX wieku, dwutraktowy Dom Kanoników oraz budynek szkoły przy ul. Żwirki i Wigury. Budowle te pozwalają nam wczuć się w atmosferę dawnego Tomaszowa, a że pięknie się prezentują, spacer w ich otoczeniu staje się dla każdego z nas niezwykle ciekawym doświadczeniem.